European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

BENZINSKA PUMPA PETROL

Galerija slika

2006

BENZINSKA PUMPA PETROL

VALPOVO

Naručitelj:
GRIČ PETROL, Samobor
Vrsta radova:
IZGRADNJA NOVIH GRAĐEVINA
Površina:
700,00m2
Vrijednost investicije:
1.000.000,00 Eur
Rok izvođenja radova:
06.2006 - 11.2006
Usluga:
KOMPLETAN STRUČNI NADZOR
SKLADIŠNO DISTRIBUCIJSKI CENTAR M-SAN

Galerija slika

2007 - 2008

SKLADIŠNO DISTRIBUCIJSKI CENTAR M-SAN

ZAGREB, RUGVICA

Naručitelj:
M-SAN d.o.o.
Vrsta radova:
IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE
Površina:
35.000,00 m2
Vrijednost investicije:
14.000.000,00 Eur
Rok izvođenja radova:
07.2007. - 03.2008.
Usluga:
VOĐENJE PROJEKTA,