European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

USLUGE PO FAZAMA PROJEKTA

USLUGE PO FAZAMA PROJEKTA

FAZA PRIPREME

Izrada studija izvedivosti i procjena investicija
Upravljanje projektiranjem i koordinacija svih timova aktivnih u projektiranju
Optimizacija projektnih rješenja
Priprema i planiranje rokova izvođenja
Pripreme ugovaranja, raspisivanja i procjenjivanja radova
Uključivanje klijenata
Naručitelja u proces odlučivanja

FAZA IZVEDBE

Kompletan stručni nadzor nad izvođenjem
Vođenje projekata u ime Investitora
Vođenje gradilišta
Usluga koordinatora I i II
Koordinicija svih sudionika u realizaciji projekta
Pomoć pri organizaciji gradilišta i koordinaciji nadležnih službi
Razvoj i upravljanje proračunom (veza vrijeme-novac)

FAZA EKSPLOATACIJE

Tehnički "Due diligence"
Organizacija radova za privođenje namjeni pojedinih podprostora
Priprema za održavanje objekata i tehničkih uređaja

USLUGE GENERALNO

USLUGE GENERALNO

STRUČNI NADZOR
VOĐENJE PROJEKTA
VOĐENJE GRADILIŠTA
KOORDINATOR ZNR