European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

SKLADIŠNO DISTRIBUCIJSKI CENTAR M-SAN

ZAGREB, RUGVICA

Naručitelj:
M-SAN d.o.o.
Vrsta radova:
IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE
Površina:
35.000,00 m2
Vrijednost investicije:
14.000.000,00 Eur
Rok izvođenja radova:
07.2007. - 03.2008.
Usluga:
VOĐENJE PROJEKTA,