European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU Projekt

naziv projekta:

Unaprijeđenje poslovanja primjenom naprednih IKT rješenja

kratki opis projekta:
Svrha ovog projekta je kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa tvrtke unaprijediti i optimizirati poslovne procese s ciljem razvoja novih tehnoloških rješenja, poboljšati organizaciju rada i interakcije s kupcima, odnosno povećati produktivnost i učinkovitost poslovanja, te tako stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu i jači izlazak na strana tržišta.

ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Oprema i softver, predviđena ovim projektom, s jedne strane će osigurati kvalitetnije funkcioniranje i unaprjeđenje trenutnih procesa, a s druge strane će u tehničkom smislu podržavati mogućnost razvoja niza novih usluga i tehničkih rješenja na području nadzora, projektiranja i vođenja projekata, što će se ogledati u većem udjelu na tržištu, većoj konkurentnosti, povećanju obima poslovanja i prihoda te uspješnijem poslovanju.

ukupna vrijednost projekta:
187.737,50 HRK, iznos koji sufinancira EU: 97.623,50 HRK

razdoblje provedbe projekta:
10.09.2019. do 10.12.2019

kontakt osoba za više informacija:
Gordan Koritnik

Više informacija:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779