European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VILA MALE RUDINE

HVAR, MALE RUDINE

Naručitelj:
PLAVI STUDIO d.o.o.
Vrsta radova:
IZGRADNJA NOVIH GRAĐEVINA
Površina:
4.000,00m2 (11 vila)
Vrijednost investicije:
5.000.000,00 Eur
Rok izvođenja radova:
09.2005. - 01.2007.
Usluga:
KOMPLETAN STRUČNI NADZOR