European Union Europski strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

AQUAPARK U KAMPU ČIKAT

Mali Lošinj

Naručitelj:
JADRANKA KAMPOVI d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova:
IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE
Površina:
4.800,00 m2 (6 bazena, 2.400,00 m2 vodene površine)
Vrijednost investicije:
9.000.000,00 Eur
Rok izvođenja radova:
12.2014. - 07.2015.
Usluga:
KOMPLETAN STRUČNI NADZOR